مهمترین فعالیت‏‎های دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی، صورت می‏‎پذیرد.

هدفها و وظایف

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، با پیروی از رویکرد پرورش دانشجویانی که ضمن تسلط بر قلمرو رشته تحصیلی خود، انسان‎هایی متعهد نسبت به جامعه خود و شهروندانی رشید، مؤمن و متخلق باشند، هدف‎ها و برنامه‎های خود را در چارچوب استانداردهای جهانی آموزش تنظیم کرده است.

برنامه‎ها و فعالیت‎های حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی وسیع و دربردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت دانشگاه است. این حوزه وظیفه سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد گروه‎های آموزشی و دانشكده‌ها بر عهده دارد؛ ارزیابی و نظارت بر عملكرد آموزشی اعضای هیئت‌ علمی و مدیران آموزشی؛ طراحی و اجرای برنامه‌های رشد و ارتقای اعضای هیئت علمی؛ بازنگری و اصلاح برنامه درسی؛ برنامه‎ریزی توسعه رشته‎های تحصیلی؛ شناسایی، خوشه‎بندی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان؛ طراحی دوره تحصیلی، تولید محتوا، و اجرای برنامه‎های آموزش الکترونیکی؛ مدیریت خدمات آموزشی؛ مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی، نیز از جمله وظایف دیگر حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی است  .دبیرخانه‎های هیئت‌ ممیزه و هیئت اجرایی جذب دانشگاه نیز در حوزه این معاونت مستقر است.


شرح وظایف معاونت آموزشی و پژوهشی

 • اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی و پژوهشی با کمک مسئولان ذیربط
 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی با همکاری گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه
 • تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش و پژوهش و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه
 • برنامه ریزی امور آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی با همکاری واحدهای ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و دوره های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به رئیس دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی و برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
 • برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه
 • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه و تماس با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی وپژوهشی
 • همکاری با دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قرار دادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
 • تهیه برنامه های پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
 • بررسی و ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

اطلاعیه ها (بایگانی)