اهم فعالیت های اداره آموزش دانشگاه

 • انجام کليه امور اداري مربوط به امور آموزشي دانشجويان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، قوانين و مقررات آموزشي در حوزه مديريت امور آموزش و دانشکده هاي تابع دانشگاه
 • تشکیل پرونده و نگهداري پرونده هاي تحصيلي دانشجويان و دانش آموختگان
 • صدور دانشنامه
 • صدور گواهی موقت
 • درخواست معافيت تحصيلي براي دانشجويان مشمول و معرفي آنان پس از فراغت از تحصيل به حوزه نظام وظيفه
 • صدور گواهی های مورد نیاز فارغ التحصیلان ( گواهی رتبه، دفاع، پایان نامه و ...)
 • امور تسویه حساب
 • امور مربوط به دانشجویان انصرافی، انتقالی، تکمیل ظرفیت
 • بررسی وضعیت مشمولین
 • وغیره.....

اطلاعیه ها (بایگانی)