گروه مهندسي هسته اي در سال 1388 در مقطع كارشناسي ارشد گرايش راكتور راه اندازي شد.اين گروه در حال حاضر در مقطع كارشناسي ارشد در سه گرايش راكتور، كاربرد پرتوها و پرتوپزشکی دانشجو مي پذيرد.

تاسيس گروه

سال 1388

رشته ها و گرايش ها

كارشناسي ارشد

مهندسي راكتور، مهندسي پرتو پزشکی، مهندسي كاربرد پرتوها

تعداد اعضا هيات علمي تمام وقت

3 نفر

تعداد دانشجويان فعال

كارشناسي ارشد   35 نفر

امكانات آموزشي - پژوهشي

شبيه ساز اموزشي راكتور، ازمايشگاه فيزيك هسته اي، ازمايشگاه اشكار ساز تابش هاي هسته اي، سامانه کامپیوتری 


 


اطلاعیه ها (بایگانی)