دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یکی از دفاتر زیر مجموعه حوزه ریاست دانشگاه است که با الهام از سیاست­ ها و خط مشی­ های کلی آموزش عالی، به منظور تهیه و تنظیم برنامه راهبردی دانشگاه، اجرای بودجه در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه، ساماندهی تشکیلات، جمع آوری آمار و آموزش یاوران علمی در دانشگاه ایجاد شده است.

 


اطلاعیه ها (بایگانی)