گروه مهندسی پلیمر در سال 1398 در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و در پاسخ به توسعه صنایع نفتی و پلیمر ایجاد شد. گروه پلیمر دانشگاه با بهره جستن از اعضا هیات علمی با پتانسیل و جوان و فعال در  آموزش و پژوهش نقش بسزایی در آینده مهندسی و علم پلیمر خواهد داشت. این گروه در حال حاضر در زمینه تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد (در آینده دکتری) در رشته ی مهندسی پلیمر در گرایش های فرآورش و طراحی مولکولی فعالیت دارد.

زمینه های تحقیقاتی گروه مهندسی پلیمر

 Synthesis, Modification and Characterization of Polymers Having Different Applications-

 Polymeric Composites and Nanocomposites-

 Controlled Polymerization-

   Organic Polymer Solar Cells and OLED-

 polymeric Coatings-

Polymer Processing-

 Process Equipment Design and Simulation-

 Elastomeric Materials-

Polymeric Scaffolds-

 


اطلاعیه ها (بایگانی)